Twój Architekt :: Adaptacje
Twój Architekt

Ile kosztuje projekt?

Każdemu zależy na cenie, która jest odpowiednia do rezultatów. Na pewno nie potrzebujemy kiepskiej usługi w niskiej cenie, ponieważ i tak nam nic nie przyniesie.

Dlatego chcielibyśmy zagwarantować Ci także dobrą cenę.
cena adaptacji
cena projektu

Adaptacje

DLA KLIENTÓW U NAS KUPUJĄCYCH MAMY SPECJALNĄ OFERTĘ NA WYKONANIE ADAPTACJI W ATRAKCYJNEJ CENIE !

Adaptacja projektu gotowego jest procedurą konieczną, aby uzyskać pozwolenie na budowę. W naszej pracowni dokonujemy adaptacji projektów gotowych do warunków miejscowych oraz wykonujemy projekty przyłączy mediów do budynku, a także pomagamy we wszelkich procedurach urzędowych zmierzających do uzyskania pozwolenia na budowę.

Jeśli chcą Państwo uzyskać wycenę wykonania adaptacji projektu zapraszamy do kontaktu. W zapytaniu prosimy o podanie następujących danych:

 • miejsce budowy
 • nazwa projektu i pracownia
 • informacja czy zakupili Państwo już projekt (projekty można u nas kupić w takiej samej cenie jak bezpośrednio w firmie, która wykonała projekt, a dodatkowo na miejscu możecie Państwo skorzystać nieodpłatnie z fachowej porady w doborze odpowiedniego budynku do Państwa działki)
 • informacja o posiadaniu uzgodnień (wypis z planu zagospodarowania lub decyzja o warunkach zabudowy, warunki przyłączenia wody, kanalizacji, energii elektrycznej, gazu, mapa z zaznaczeniem stron świata i spadku terenu itp.)
 • proponowane zmiany w projekcie

 

Napisz do nas już teraz na adres biuro@twoj-architekt.pl , a przedstawimy Ci ofertę.
Możesz też skontaktować się z nami pod numerem telefonu 605 666 520 lub 074 856 53 04

 

Adaptacja polega głównie na:

 • dostosowaniu projektu do wymagań decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wytycznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz stref obciążeń konstrukcyjnych; na dostosowaniu konstrukcji budynku, a w szczególności jego fundamentów, do indywidualnych warunków gruntowych. Należy uwzględnić rodzaj gruntu, wysokość lustra wody, spadek terenu, strefę przemarzania i opadów, a często wiele, wiele więcej...
 • sporządzeniu projektu zagospodarowania działki na odpowiedniej mapie geodezyjnej;
 • uzyskaniu wymaganych prawem budowlanym oraz lokalizacją działki budowlanej dokumentów, takich jak: opinie, uzgodnienia, ekspertyzy, opracowania projektowe oraz zapewnienia od odpowiednich urzędów i instytucji;
 • dostosowaniu projektu do indywidualnych potrzeb inwestora (opcja).

Do obowiązków projektanta dokonującego adaptacji należy:

 • Przejęcie obowiązków autora projektu i podpisanie adaptacji domu do konkretnej działki;konieczne jest załączenie uprawnień oraz wpisu do izby zawodowej.
 • Wykonanie Projektu Zagospodarowania Terenu , który należy zamieścić w osobnym tomie, lub wpiąć do projektu wraz z proponowanymi rozwiązaniami technicznymi ukazującymi zasady nawiązania do otoczenia (przyłącza do sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i energetycznej etc.). Projekt Zagospodarowania Terenu powinien być zgodny z ustaleniami określonymi w : Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub/i Decyzji o Warunkach Zabudowy
 • Dołączenie wymaganych przez właściwe urzędy i dostarczone przez inwestora - opinie, uzgodnienia, oświadczenia i warunki techniczne przyłączy właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostawy: energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków. W tym oświadczenie inwestora o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane
 • Wykonanie opis BIOZ dot. konkretnej działki oraz sporządzenie oświadczenia o kompletności i zgodności projektu budowlanego z przepisami i normami.
 • Sprawdzenie lub przeliczenie konstrukcji budynku w zakresie dostosowania warunków i obciążeń normatywnych wynikających ze strefy klimatycznej. W razie potrzeby wykonanie adaptacji fundamentów do lokalnych warunków gruntowych lub przeliczenie konstrukcji dachu.
 • Całe opracowanie należy wykonać w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, przepisami i obowiązującymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

 

Zachęcamy do kupna projektu gotowego za naszym pośrednictwem. Projekty można u nas kupić w takiej samej cenie jak bezpośrednio w firmie która wykonała projekt, a dodatkowo na miejscu możecie Państwo skorzystać nieodpłatnie z fachowej porady w doborze odpowiedniego budynku do Państwa działki. Możecie Państwo obejrzeć na miejscu lub wypożyczyć katalogi z projektami gotowymi. W naszej pracowni dokonujemy adaptacji projektów gotowych do warunków miejscowych oraz wykonujemy projekty przyłączy mediów do budynku, a także pomagamy we wszelkich procedurach urzędowych zmierzających do uzyskania pozwolenia na budowę.

Biuro projektowe

Świdnica, ul. Armii Krajowej 7 (IIp.)
mail: biuro@twoj-architekt.pl
tel. 605 666 520

Dział sprzedaży i adaptacji projektów

mail: app@twoj-architekt.pl
tel. 535 865 758
 

kliknij na mapę dojazdu